Till innehåll på sidan

CE-COSP: Circular Economy and Raw Material Competence for Sustainable Production

CE-COSP-projektet är ett utbildningsprojekt baserat på EIT-programmet, finansierat av XPRES-partners, samt RISE, KTH, Mälardalens högskola, Boliden Mineral AB, Höganäs AB, Swerea MEFOS AB, TalTech University och Technische Universität Bergakademie Freiberg. Baserat på ett behov av råmateriallösningar för en hållbar europeisk mobilitetsindustri utbildas doktorander i denna CE-COSP-kurs. Som framtida experter inom tillverkning och materialvetenskap utvecklar de ett cirkulärt perspektiv, innovationskompetens och ett entreprenörsskap med fokus på återvinning av nya material. Kursen kombinerar blandad teoretisk utbildning med praktiska delar inom industrin och utbildning i entreprenörskap och innovation.

Mål

Baserat på ett behov av råvarulösningar för en hållbar europeisk mobilitetsindustri utbildas doktorander i CE COSP-kursen. Som framtida experter på tillverkning och materialvetenskap utvecklar de ett cirkulärt perspektiv, innovationskompetens och en entreprenörsskap som fokuserar på återvinning av nya material.

Kursen kombinerar blandad teoretisk utbildning med praktiska delar inom industrin och utbildning i entreprenörsskap och innovation. För närvarande pågår mycket innovation i användningen av mycket lätta material för bilindustrin. Men i nuläget finns det nästan ingen teknik för att återvinna detta nya material. Doktorander från teknik, tillverkning och materialvetenskap å ena sidan, och ekonomer å andra sidan, utbildas tillsammans i denna tvärvetenskapliga kurs för att utveckla en medvetenhet om återvinning av material som används i mobilitetssektorn och främja innovation och entreprenörsaktiviteter inom detta fält.

Lösningen (teknologi)

Kursen bygger på innovativa element inklusive blandad utbildning och konstruktivistiska metoder. I CE COSP ges doktorander möjlighet att reflektera och anpassa sin forskning för att bättre bidra till omvandlingen till ett mer resurseffektivt och cirkulärt utnyttjande av primära och sekundära råvaror. Dessutom, genom tydlig integration av företagarens tankesätt, finns det en möjlighet för deltagarnas bidrag till grön tillväxt i Europa.

Hållbar produktion avser bland annat aspekter såsom; effektivitet av råmaterial, cirkularitet, giftfri teknik och kostnader. För att uppnå positiva miljövinster måste sådana aspekter beaktas i helhet. I praktiken innebär detta att användningen av råvaror i produktionen nedströms måste hanteras noggrant. Det är en förutsättning för en hållbar förvaltning att ha relevant kunskap om råvaror. Kursen CE COSP ger därför deltagare både teori och praktisk kompetens i råvaror med konstruktivistisk undervisning. Kursmaterialet sprids inte minst till alla intresserade partners inom EIT Raw Materials för att multiplicera nyttan och säkerställa en hållbar användning.

Partners

Swerea IVF AB, Sverige (Huvudpartner)
ArcelorMittal Eisenhuettenstadt, Tyskland
Boliden Mineral AB, Sverige
Höganäs AB, Sverige
Interessensgemeinschaft der Recycling- und Entsorgungsunternehmen e.V. (FIRE e.V.), Tyskland
Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige
Mälardalens högskola Bjelkemyr, Sverige
RISE Research Institutes of Sweden AB, Sverige
Swerea MEFOS AB, Sverige
Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ Tallinn University of Technology), Estland
Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF), Tyskland

Kontakt

Christina Jönsson
Christina Jönsson
Finansierad av XPRES 08-21 31 74
Tillhör: XPRES
Senast ändrad: 2020-05-21