Till innehåll på sidan

Forskning

XPRES bygger på en uppsättning samtida och högkvalitativa forskningsaktiviteter från partners, och starka strukturer för industriellt samarbete. Fokus och koncentration av forskningsaktiviteter mellan partnerna kommer att ge förmågan att implementera bredd och djup i en gemensam XPRES forskarskola, liksom en långsiktig samordning av utbildningens läroplaner och ökat utbyte mellan partnerna inom grundutbildningen.

XPRES lägger en grund för ökad internationalisering av forskningsverksamheten inom tillverkningsteknik genom ett gemensamt internationellt samhälle. Detta kommer att förbättra befintliga länkar och leda till ett strukturerat internationellt utbyte mellan studenter och forskare. XPRES hittar också ett nytt ramverk för interaktionen mellan akademin, representerad av KTH, MDH och Swerea samt industripartnerna. Rörlighet mellan parterna har en central roll.

Två integrerade faciliteter skapas inom XPRES för att generera plattformar för intensivt samarbete mellan partnerna:

Simulation av roterande kugghjul
  • The ‘XPRES real lab’ tillhandahåller nya flexibla/adaptiva labmiljöer för tillverkning. Det här laboratoriet gör möjligt att installera tillverkningsutrustning för projekt med begränsad tidsram. 
  •  ‘XPRES virtual lab’ erbjuder ny Digital factory och augmented reality-faciliteter. Det här laboratoriet gör det möjligt att testa koncept virtuellt och skapar en plattform för informationsutbyte. Forskningsresultaten kommer att dokumenteras och vara lättillgängliga i webbguider och författarverktyg inom produktionsteknik.

Företagets engagemang inom XPRES kommer att vara intensivt. Både företagen och forskningsinstituten är representerade i XPRES-ledningen samt inom de tre forskningsfokusområdena.

Tillhör: XPRES
Senast ändrad: 2020-05-20