Till innehåll på sidan

AGREE™

Ladda ned AGREE 1.0.8 ( .zip 106 MB)

2018-03-11: Version 1.0.8

STEP är en standard för beskriva produktdata, i vilket det förutom geometri och kinematik också ingår relaterad information om hela produktens livscykel. Standarden består av ett antal scheman riktade mot olika industrier, som till exempel AP214, Automotive design, som är speciellt utformat för fordonsindustrin.

STEP erbjuder ett neutralt filformat, som kan användas under alla steg i designprocessen utan att någon information går förlorad. Själva strukturen består av entiteter med attribut och relationer enligt valt schema.

Då man arbetar med byggstenar som har relationer sinsemellan vill man ofta kunna visa upp en grafisk representation där dessa relationer tydliggörs med hjälp av pilar eller dylikt. Det är här AGREE™ kommer in i bilden. Med AGREE kan man skapa sådana relationsdiagram, där man på ett enkelt sätt kan studera filstrukturen.

AGREE är dock inte enbart till för att kunna visa upp en grafiska represenation, utan kan med fördel även användas till att skapa och modifiera STEP-filer. Då man direkt ser vilka relationer som är möjliga att skapa enligt aktuellt schema erbjuder AGREE ett naturligt sätt att utforska scheman och ett snabbt sätt att bygga upp nya strukturer.

AGREE™ är skapat av Annica Ivert, KTH.

Innehållsansvarig:Johan Pettersson
Tillhör: XPRES
Senast ändrad: 2018-03-12